Liên minh cho tất cả các công nhân Peckham!

Posted: May 23, 2012 in Uncategorized

up LOGO 2

Cuộc họp thông tin ngôn ngữ tiếng Việt

Thứ bảy, 2 Tháng sáu, 13:00, 419 Washington Sq. Nam

Kỳ Peckham không phải là một “chỉ tiếng Anh” công đoàn. Chúng tôi muốn và cần sự tham gia của tất cả các nhóm ngôn ngữ ở Peckham. Mỗi nhóm ngôn ngữ sẽ được đại diện vào Hội đồng đại biểu của Hoa Peckham. Hãy tham gia! Hãy tự giúp mình và các đồng nghiệp của bạn nhận được tốt hơn thanh toán và điều trị tốt hơn

Web: http://www.UnitedPeckham.org
Facebook: http://www.facebook.com/UnitedPeckham
phone: 517-342-6435

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s